Logiboek

Hét pakket voor een eigen boekenfonds.

In gesprekken die Van Dijk Educatie met haar klanten heeft gevoerd, is naar voren gekomen dat er behoefte is aan software die de werkzaamheden in het boekenfonds ondersteund. Dit is voor Link Van Dijk Educatie aanleiding geweest om een softwarepakket te laten ontwikkelen voor het beheer en de logistiek van boeken vanuit een eigen boekenfonds aan een onderwijsinstelling; Logiboek.

Van Dijk Educatie

De ontwikkeling van LogiBoek vond plaats in opdracht van Link Van Dijk Educatie.

Uitgangspunten

Een van de belangrijkste uitgangspunten die wij hebben gehanteerd bij het opzetten van LogiBoek is dat het eenvoudig in het gebruik is. Zowel beheerders van boekenfondsen (uitvoerend) als schooladminstraties en schoolmanagement moeten op een gemakkelijke en eenduidige manier toegang krijgen tot de informatie die zij nodig hebben.

Functionaliteit

In hoofdlijnen zal LogiBoek de volgende werkzaamheden in het boekenfonds ondersteunen:

  • Samenstellen, uitgifte en inname van boekenpakketten voor leerlingen
  • Maken en onderhouden van een boekenlijst
  • Registreren van voorraden en verwerken van voorraadmutaties
  • Bepalen van de vraag en plaatsen van inkooporders voor boeken
  • Aanmaak verkooporders van overtollige boeken
  • Onderhouden van leerlinggegevens (klas en vakkenpakket)
  • Samenstellen, uitgifte en inname van boekenpakketten voor leerlingen

Gebruik Logiboek

Momenteel wordt Logiboek door een groeiend aantal scholen gebruikt. Dit aantal zal in de komende tijd aanzienlijk toenemen. Het is denkbaar dat er binnenkort een gebruikersgroep gaat onstaan voor de uitwisseling van ervaringen en gebruikerstips!

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar http://www.logiboek.com