KWIJT

Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen

KWIJT is een programma voor de registratie en de administratieve verwerking van aanvragen om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Het programma maakt gebruik van reeds bekende gegevens van afgelopen jaren en berekent aan de hand van aanvullende gegevens per jaar of iemand wel of niet in aanmerking komt voor enige vorm van kwijtschelding.

Doel

Het doel van KWIJT is de administratieve afhandeling van aanvragen tot het verlenen van kwijtschelding sterk te vereenvoudigen. Doordat gebruik gemaakt wordt van reeds bekende gegevens kan deze taak aanzienlijk eenvoudiger en sneller worden uitgevoerd dan normaliter het geval.

Huisstijl

Kwijt is uitgerust met standaard rapporten en documenten. Veel gemeenten hebben gekozen voor een eigen huisstijl. Implementatie van eigen beschikkingen incl. de eigen huisstijl is eenvoudig te realiseren door de integratie met MS-Word. KWIJT genereert exportbestanden die als basis dienen voor de aan huisstijl gebonden documentsjablonen. Op verzoek kan OVAS Solutions ondersteuning bieden bij het opbouwen van documentsjablonen.

Overzichten

  • Correspondentie naar de aanvrager
  • Interne overzichten t.b.v. Financiën/belastingen
  • Managementinformatie over
    • Het aantal ingediende aanvragen
    • Aantallen en totaalbedragen van de aanslagen
    • Aantallen en totaalbedragen van de verleende kwijtschelding